Allah Memberi Manusia 3 Malaikat Pendamping
Allah Memberi Manusia 3 Malaikat Pendamping

Allah kasih kita 3 malaikat pendamping, yaitu Malaikat Pencatat Amal Baik, Malaikat Pencatat Amal Buruk, dan Malaikat Hafadzah yang menjaga kita (untuk mengimbangi Qorin, pendamping syaitan).


Kalau seseorang di antara kalian mau tidur di malam hari, maka malaikat pendampingnya datang dan syaitan pendampingnya datang. Malaikat tersebut berusaha mengingatkan semua amal baik kita (tutuplah hidupmu dengan kebaikan), sedangkan Qorin mengingatkan semua keburukan-keburukan kita (tutup hidupmu dengan keburukan). Maka tergantung kita mau pilih yang mana.